Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na Katedře činoherního divadla DAMU

Děkanka Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na Katedře činoherního divadla DAMU (1 místo).

Lhůta pro podání přihlášek – do 30. 8. 2018 písemně na adresu:
AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KČD“.

Požadované doklady k VŘ – zaslat s přihláškou:

Termín konání výběrového řízení: 3. 10. 2018
Termín nástupu do pracovního poměru: 1. 11. 2018

Mzdové zařazení podle Vnitřního mzdového předpisu AMU.

Podrobnosti k výběrovému řízení:

Katedra činoherního divadla DAMU: odborný asistent/asistentka na pozici pedagoga/pedagožky historie a teorie činohry:

Zařazení: odborný asistent s vědeckou hodností (interní pracovní poměr na dobu určitou – 2 roky)
Úvazek: 0,25
Mzdové zařazení: tarifní třída 11
Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání v příslušném oboru s dosaženým titulem Ph.D.
Požadavky: 5 let pedagogické praxe v obou teorie a historie činohry (zahraniční praxe vítána)

V Praze dne 31. 7. 2018

31. červenec 2018