Výběrové řízení na místo odborného asistenta/asistentky na Katedře výchovné dramatiky DAMU

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta / odborné asistentky na katedře výchovné dramatiky DAMU pro výuku předmětů: DIVADELNÍ PROJEKT, DIVADLO PRO DĚTI A DĚTSKÝ DIVÁK, DIVADLO VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁVÁNÍ (1 místo)

Podrobnosti k výběrovému řízení:

Úvazek: 0,3 (1 pracovní místo)

Zařazení: odborný asistent/odborná asistentka

(interní pracovní poměr na dobu určitou – 3 roky)

Mzdové zařazení: podle Vnitřního mzdového předpisu AMU – tarifní třída 10/11

Kvalifikační předpoklady:

Požadované doklady k přihlášce do výběrového řízení:

K výběrovému řízení uchazeč přinese a v rozpravě obhájí koncepci výuky kurzů.

Termín pro podání přihlášek: 19. 10. 2022 písemně na adresu:

AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KVD

Termín konání výběrového řízení: 14.-16. 11. 2022 (bude upřesněno v pozvánce uchazeči)

Termín nástupu do pracovního poměru: 1. 1. 2023

19. září 2022

.