Výběrové řízení na místo tajemníka/tajemnici DAMU

Děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje v souladu s ust. čl. 9 odst. 7 Statutu DAMU výběrové řízení na místo tajemník/tajemnice Divadelní fakulty (DAMU).

Popis pracovních činností:

Zabezpečení hospodaření a vnitřní správy DAMU (zejm. řízení administrativních finančních záležitostí fakulty, provozu, technické správy) a řízení chodu děkanátu.

Místo výkonu práce: Divadelní fakulta AMU v Praze, Karlova 26, Praha 1

Požadavky a předpoklady: 

Mzdové zařazení: Tarifní třída 12 dle vnitřního mzdového předpisu AMU, příplatek za vedení, osobní ohodnocení podle pracovních výsledků.

Lhůta pro podání přihlášek:

Požadované doklady k VŘ (zaslat s přihláškou):

Předpokládaný termín výběrového řízení: v týdnu od 12. 7. do 16.7. 2021

Předpokládaný termín nástupu: od září 2021 (příp. dle domluvy)

Veškeré informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.damu.cz. V případě dotazů k vyhlášenému výběrovému řízení lze kontaktovat Ing. Ivu Štverákovou (tel. 234 244 203, email: iva.stverakova@damu.cz).

 

V Praze dne 10.6.2021

Doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek

Děkan DAMU

10. červen 2021

.