Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/asistentky na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU

Děkanka Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU (1 místo).

 

Lhůta pro podání přihlášek – do 29. července 2020 písemně na adresu:

AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KATaP“.

 

Požadované doklady k VŘ – zaslat s přihláškou:

 

 

Termín konání výběrového řízení: 1. 9. 2020

Termín nástupu do pracovního poměru: 1. 10. 2020

 

Mzdové zařazení podle platného Vnitřního mzdového předpisu AMU.

 

Podrobnosti k výběrovému řízení:

 

Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU: odborný asistent se zaměřením na výuku předmětů výchova k řeči, autorské čtení, dialogické jednání.

 

Zařazení: odborný asistent (interní pracovní poměr na dobu určitou – 3 roky)

Úvazek: 0, 3

Mzdové zařazení: tarifní třída 10

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání v oboru

Požadavky:

 

29. červen 2020