Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/asistentky na Katedře činoherního divadla DAMU

Děkanka Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta/asistentky na Katedře činoherního divadla DAMU (1 místo).

 

Lhůta pro podání přihlášek – do 29. července 2020 písemně na adresu:

AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KČD“.

 

Požadované doklady k VŘ – zaslat s přihláškou:

 

Termín konání výběrového řízení: 3. 9. 2020

Termín nástupu do pracovního poměru: 1. 10. 2020

 

Mzdové zařazení podle platného Vnitřního mzdového předpisu AMU.

 

Podrobnosti k výběrovému řízení:

 

Katedra činoherního divadla DAMU: odborný asistent/asistentka – pedagog/pedagožka zpěvu:

Zařazení: odborný asistent (interní pracovní poměr na dobu určitou – 2 roky)

Úvazek: 1, 0

Mzdové zařazení: tarifní třída 10

Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání v příslušném oboru nebo nadstandardní umělecké výsledky v daném oboru

Požadavky:

 

29. červen 2020