Veřejné zakázky

Přehled uzavřených smluv AMU a veřejný profil AMU naleznete zde: 

 

Otevřené zakázky DAMU: