Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost

Příslušná písemnost je v souladu s ust. § 69a odst. 2 zákona o vysokých školách a § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, doručována veřejnou vyhláškou.