Stipendia – podzim ak. r. 2019/2020

Stipendium prospěchové:

Pro získání prospěchového stipendia je nutné splnit podmínky stanovené ve stipendijním řádu AMU ze dne 4. Ledna 2017, čl. 3.

Stipendium sociální (státní):

Můžete žádat s potvrzením o příjmu rodiny nepřevyšujícím 1,5 násobek životního minima od úřadu práce.

Stipendium sociální v tíživé situaci:

Mohou žádat i sociální stipendisté státní (s potvrzením viz. výše).

Dále studenti, kteří mohou doložit tíživou situaci (příjmy rodiny, potvrzení o sociální tísni ze sociál. úřadu, potvrzení o studiu sourozenců, zdravotní potvrzení, potvrzení z úřadu práce, nájemní smlouva, apod.), si podají žádost na předepsaném formuláři (web DAMU, záložka STUDIUM).

Žádosti o stipendia podávejte do 31. 10. 2019 na studijním oddělení.

STIPENDIUM UBYTOVACÍ SE GENERUJE AUTOMATICKY Z MATRIKY, POKUD MÁTE NÁROK, NEMUSÍTE O NĚJ ŽÁDAT.

Studijní oddělení DAMU 17. 9. 2019, Mgr. Kateřina Maxová

4. říjen 2019