Výnos rektora č. 2/2017

Kterým se upravují poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2017 / 2018

text

22. únor 2017