Výzva – účast na studentském programu 23. ročníku festivalu Divadelní Flora Olomouc

Ve dnech 15. – 26. května 2019 se koná již 23. ročník festivalu Divadelní Flora Olomouc.

Divadelní fakulta AMU v Praze vyjádřila zájem o spolupráci na tomto projektu a v rámci studentského programu má k dispozici 10 účastnických míst pro studenty DAMU.

Podrobný program festivalu je přílohou této výzvy.

Podmínky účasti na festivalu:

Akreditační poplatek:

Ubytování:

Pozn. zkrácenou účastí se míní 6 dnů v celku/nepřerušovaně, a to buď prvních šest (příjezd 15.5. - odjezd 21.5.) nebo druhých šest dní festivalu (příjezd 21.5. - odjezd 27.5.)

DAMU studentům poskytne formou stipendia příspěvek na výše uvedené náklady (akreditační poplatek, cestovní náklady spojené s cestou do Olomouce a zpět (vlak nebo autobus), náklady na ubytování, a to do výše 2000,- Kč/studenta.

Povinnosti účastníků festivalů z řad studentů DAMU:

Každý student, který se za DAMU zúčastní tohoto festivalu, zpracuje následně (nejpozději do konce června t.r.) stručnou závěrečnou zprávu, která bude obsahovat stručné osobní zhodnocení a reflexi účasti na festivalu/festivalu obecně (+ příp. autorský text/mediální výstup nebo odkaz/link na něj, pokud by student o festivalu něco publikoval). Tuto zprávu student odevzdá na své katedře, resp. zašle elektronicky na adresu tajemníka/tajemnice své katedry.

Zájemci z řad studentů DAMU, kteří se chtějí ucházet o účastnické místo na festivalu Divadelní Flora, nechť se přihlásí na adresu iva.stverakova@damu.cz, a to nejpozději do pátku 22. března 2019 do 12h. (v kopii uvést tajemníka/tajemnici katedry).

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, v.r.
Děkanka DAMU

15. březen 2019

Dokumenty:

Divadelní Flora Olomouc 2019 - program festivalu