Informace k ubytování na koleji

Informace týkající se žádostí o koleje a podmínek přidělení kolejí, budou zveřejněné koncem dubna 2019 na webu Studijního odd.

SO Kateřina Maxová

28. únor 2019