Vyhlášení výsledků 5. ročníku soutěže o nejlepší krátkou divadelní hru

DAMU A VACLAV HAVEL LIBRARY FOUNDATION NEW YORK

5. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ KRÁTKOU DIVADELNÍ HRU NA TÉMA „Být“ - inspirovanou úryvkem ze hry Václava Havla Zahradní slavnost

Rozhodnutí komise ze dne 19. 2. 2019

Pořadí prvních tří her:

1. Dva kroky pro pokrok – Josef Doležal

2. Sýkorka -  Martin Tilšar

3. Komu kuká – Karin Vápeníčková/ Zeď – Kateřina Popiolková

 

MgA. Mgr. Doubravka Svobodová
děkanka DAMU

20. únor 2019