Překladatelská dílna DILIA 2019 - italština

Překladatelská dílna DILIA 2019 - DILIA vypisuje stipendia na Překladatelskou dílnu pro mladé překladatele z italštiny
 
V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již popatnácté překladatelskou dílnu. Workshop je určen začínajícím překladatelům z řad studentů filologických oborů, divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty. Překladatelská dílna DILIA je v letošním roce zaměřena na oblast současné italské dramatiky.

Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů, s nimiž budou průběžně svou práci konzultovat. Na společných setkáních budou moci diskutovat průběh práce s ostatními účastníky dílny. Na závěrečném večeru, který celý projekt uzavře, budou formou scénického čtení představeny všechny přeložené texty.

Všichni účastníci obdrží stipendium 5000 Kč.
 
Termín podání přihlášek: elektronicky na email eliasova@dilia.cz do 28. února 2019 (součástí přihlášky je stručný profesní životopis studenta, krátký motivační dopis a testovací překlad; přihlášku a testovací překlad naleznete na www.dilia.cz)
Počet míst: 3
Výběr účastníků: do konce března 2019
Zahájení dílny: duben 2019
Odevzdání překladů: červenec 2019
Scénické čtení nových překladů: listopad / prosinec 2019
 
Projekt vzniká za podpory Dozorčí rady DILIA a Fabulamundi – Playwrighting Europe.

16. leden 2019