Soutěž o nejlepší krátkou divadelní hru - vyhlášení a přihláška

VACLAV HAVEL LIBRARY FOUNDATION New York ve spolupráci s DAMU Praha, the Tisch School of the Arts v New Yorku a Generálním konzulátem České republiky v New Yorku vyhlašují pro studenty divadelní fakulty Akademie múzických umění již 5. ročník soutěže o nejlepší krátkou divadelní hru tentokrát inspirovanou úryvkem ze hry Václava Havla Zahradní slavnost:

„Nevím, jestli vy chcete víc být nebo víc nebýt, a kdy chcete být a kdy nebýt, ale já chci být pořád, a proto musím pořád tak trochu nebýt – člověka totiž, když občas tak trochu není, vůbec neubude! A jestli v tomto okamžiku poměrně dost nejsem, ujišťuji vás, že brzy budu možná daleko víc, než jsem kdykoli dosud byl – a pak si o tom všem můžeme ještě jednou popovídat, ale na poněkud jiné platformě!“

Uzávěrka soutěže: 25. ledna 2019

Pravidla soutěže

Soutěže se může zúčastnit kterýkoli student DAMU (vyjma těch, kteří již v minulých ročnících získali první cenu) s původní divadelní hrou, která dosud nebyla uvedena ani zveřejněna a nebude uvedena či zveřejněna do vyhlášení výsledků. Soutěž je anonymní. DAMU zaručuje, že zachová před porotou naprostou anonymitu všech přihlášených příspěvků.

Přihlášenou hru odevzdá/zašle každý účastník soutěže na CD (DVD, flash disk) bez jména autora, a to v obálce, kam vloží i přihlášku, do soutěže na děkanát DAMU, Karlova 26, 110 00 Praha 1. Obálka bude označena nápisem „BÝT“.

Pětičlenná porota soutěže bude jmenována děkankou DAMU. Jméno vítěze bude vyhlášeno do 20. února 2019.

Přihlášky se odevzdávají do 25. ledna 2019 do 13 hodin.

Přihlášku najdete ke stažení v příloze.
 
Cena pro vítěze: čtrnáctidenní pobyt v New Yorku (stáž na Tisch School of the Arts, návštěva divadelních představení) v jarních měsících 2019.

Vítězná hra a další dva nejlepší texty budou uvedeny na DAMU formou scénického čtení.

 

15. listopad 2018

Dokumenty:

Soutěž o nejlepší krátkou divadelní hru - přihláška 2018/2019