Děkanské volno 31. 12. 2018

Vyhláška děkanky

Vyhlašuji na

31. prosince 2018

děkanské volno.

V případě studijních či pracovních povinností bude budova přístupná na povolení.

MgA. Mgr. Doubravka Svobodová, v. r.

25. říjen 2018