Zasedání AS DAMU 1. listopadu v 16 hodin

Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu DAMU, které se uskuteční 1. listopadu 2018 v 16.00 hodin v zasedací místnosti DAMU.

Termín pro podání podnětů k projednání: 23. 10. 2018

Dle Jednacího řádu AS DAMU, článek 2, bod 8: Podněty členů Akademické obce DAMU jsou do programu zasedání AS DAMU zařazeny, pokud jsou doručeny předsedovi AS DAMU nejpozději 7 pracovních dnů před konáním zasedání AS DAMU. 
 

15. říjen 2018