Diskuze o ds DISK/Jaký chceme DISK?

Cílem diskuze je vytvořit během akademického roku 2022/2023 celofakultní dohodu o funkci a aktivitách, které má ds DISK plnit s ohledem na vzdělávací potřeby kateder, případně dalších fakult AMU. Tuto diskuzi jsme iniciovali na úrovni celé fakulty, a to prostřednictvím dotazníku pro akademickou obec, dotazníku pro vedení jednotlivých kateder a setkání akademické obce v rámci platformy „Sdílejme DAMU!” 17.10. 2022.

Podklady sesbírané z dotazníků, z debaty v ds DISK a z potřeb kateder slouží k diskuzi o nové koncepci ds DISK na půdorysu Rady ds DISK, vedení fakulty a vedení divadla. Rada ds DISK má za sebou jedno setkání 14. 12. 2022. Další setkání se uskuteční 3. 2. 2022. 

Materiály týkající se Diskuze o ds DISK naleznete zde:  

Složení Rady ds DISK

Stručný zápis z Diskuze o ds DISK, konané 17. 10. 2022 v ds DISK 

Přepis Diskuze o ds DISK, konané 17. 10. 2022 v ds DISK 

Prezentace výsledků k dotazníkovému šetření Výzkum o ds DISK (září – říjen 2022) 

Příklady otevřených odpovědí z Výzkumu o ds DISK (září – říjen 2022) 

Zápis ze zasedání Rady ds DISK dne 14. 12. 2022 

18. leden 2023

.