Vyhláška o zastupování a provozu DAMU v době hlavních prázdnin (1. 7. 2018 – 31. 8. 2018)

Přehled dovolených pracovníků administrativy a technické správy je na sekretariátu děkanky (Karlova 26, Praha 1).

Zastupováním děkanky fakulty v neodkladných záležitostech budou v době její dovolené pověřeni proděkani: doc. Jakub Korčák nebo prof. Jaroslav Provazník nebo doc. Marek Bečka.  

Zastupováním tajemnice fakulty budou v případě její nepřítomnosti pověřeni:

Provoz fakulty:

Knihovna DAMU (letní provoz): z důvodu celkové rekonstrukce bude knihovna po celou dobu hlavních prázdnin (resp. až do 27. 9. 2018) uzavřena, běžný provoz knihovny je plánován od 1. 10.2018.

Obecně v době hlavních prázdnin probíhají na fakultě různé opravy a rekonstrukce, proto je nutné pohybovat se v tomto období v prostorách celé fakulty s maximální opatrností a pozorností.

Od 3. 9. 2018 bude obnoven normální provoz fakulty.

Ing. Iva Štveráková, v.r.
tajemnice fakulty                                     

Mgr. et MgA. Doubravka Svobodová, v.r.
děkanka fakulty

27. červen 2018