Výzva – účast na studentském programu 22. ročníku festivalu Divadelní Flora Olomouc

Ve dnech 10. – 20. května 2018 se koná již 22. ročník festivalu Divadelní Flora Olomouc. Divadelní fakulta AMU v Praze vyjádřila zájem o spolupráci na tomto projektu a v rámci studentského programu má k dispozici 10 účastnických míst pro studenty DAMU.

Součástí programu bude:

Zájemci z řad studentů DAMU, kteří se chtějí ucházet o účastnické místo na festivalu Divadelní Flora, nechť zašlou motivační dopis na adresu iva.stverakova@damu.cz, a to nejpozději do 28. března 2018.

Ve výše uvedeném motivačním dopise zájemce mj. odpoví na tyto otázky:

  1. Jaká je vaše motivace se festivalu zúčastnit?
  2. Co očekáváte, že vám festival přinese v profesním (i osobním) rozvoji?
  3. Měli byste zájem podílet se na festivalovém zpravodaji v letošním ročníku či v tom následujícím?
  4. Pokud publikujete odborné či tematické články, přiložte 1-2 jako ukázku, prosím.

Na základě odevzdaných motivačních dopisů bude vybráno 10 studentů DAMU, kteří se festivalu zúčastní.

DAMU těmto vybraným studentům uhradí akreditační poplatek ve výši 2000,- Kč (součástí akreditačního balíčku bude kromě programu také ubytování na kolejích) a cestovní výdaje spojené s cestou do Olomouce a zpět (vlak, autobus).

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová
děkanka DAMU

19. březen 2018