Open Call // Divadlo a etika 2021

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze (DAMU) vyhlašuje otevřenou výzvu k zasílání návrhů příspěvků do připravované odborné kolektivní monografie na téma Divadlo a etika. Open call je primárně určen pro pedagogy, doktorandy i studenty všech kateder DAMU, ale není na tento okruh autorů omezen.

Své příspěvky mohou zasílat jak jednotlivci, tak i kolektivy autorů.
Rozsah příspěvků je stanoven na 7-18 normostran.
Formát příspěvků není omezen (např. odborná esej, případová studie, odborný rozhovor, fiktivní dialog atp.). Kromě recenzovaných příspěvků bude možné do knihy přispět omezeným počtem nerecenzovaných příspěvků v podobě schémat, básní, náčrtů, map apod.

Kolektivní monografie vzniká z iniciativy a za podpory proděkanky pro vědecko-výzkumnou činnost DAMU doc. Alice Koubové, Ph.D. Editorkou publikace je divadelní teoretička a pedagožka DAMU Mgr. Karolina Plicková, Ph.D. Monografie bude primárně nabídnuta k publikaci v nakladatelství NAMU.

Abstrakty příspěvků v rozsahu 1-2 normostran (1800-3600 znaků) zasílejte do 10. 12. 2021 na adresu karolina.plickova@damu.cz.
Na stejnou adresu prosím směrujte i případné dotazy.

Předpokládaný základní harmonogram přípravy publikace je následující:

Divadlo a etika je titul odborné recenzované kolektivní monografie, jejímž cílem je prezentace původních příspěvků autorů z řad pedagogů, doktorandů i studentů všech kateder Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU). Primárním záměrem je propojovat autory z různých fakultních pracovišť a nabídnout možnost promýšlet aktuální témata společně, v současných kontextech a z mnoha různých perspektiv.

Aby se tento rozměr společné diskuze podpořil, uspořádá editorka knihy v případě zájmu v lednu/únoru 2022 neformální pracovní stůl, v jehož průběhu budou moci autoři své kapitoly diskutovat.
V rámci péče o etiku práce a pozornosti k pracovnímu vytížení zaměstnanců DAMU budou příspěvky, které nebudou vznikat na základě stávající grantové podpory, ohodnoceny odměnou za vědecký výsledek ze zdrojů finanční podpory proděkanky pro vědu a výzkum DAMU.

Kolektivní monografie je zaměřena na čtyři rámcové tematické okruhy:

6. říjen 2021

.