Prohlášení studentské komory AS DAMU ke zvolení Zdeňka Ondráčka předsedou komise pro kontrolu GIBS

My, členové studentské komory Akademického senátu DAMU, chceme jménem studentů vyjádřit hluboké znepokojení nad zvolením poslance Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. 

Domníváme se, že zvolením této osoby došlo k pošpinění studentského odkazu roku 1989 a také zlehčení brutálních represí minulého režimu. 

Pan Ondráček patří mezi přímé pachatele těchto represí. „O své minulosti se bavit nebudu - není to pro mě problém.“ Jeho dnešní slova ukazují, že ani po letech u něj neproběhla reflexe minulých činů. Je to tedy stále ten stejný člověk, který fyzicky zasahoval proti studentským demonstracím v letech 1988 a 1989.

V souvislosti s dalšími událostmi posledních dní si uvědomujeme, že je a stále více bude důležité hájit naše základní svobody. Dnešní volbu poslanecké sněmovny vnímáme jako symbolický akt, který popírá hodnoty naší polistopadové demokratické společnosti. Vyzýváme tímto naše politiky, studenty a rovněž všechny občany, aby v případě, že sdílí naše znepokojení, vyjádřili svůj postoj a byli aktivními spolutvůrci naší demokratické budoucnosti.

Studentská komora Akademického senátu DAMU:
Jan Búrik, místopředseda AS DAMU za studentskou komoru
Jan Holec
Tereza Tomášová
Jan Strýček
Norbert Závodský

2. 3. 2018

3. březen 2018