Protokol o průběhu voleb do AS AMU

Předseda a členové volební komise (bez titulů):
Daniela Jobertová, Kateřina Schwarzová, Karel Vostárek, Markéta Potužáková, Martin Krupa,
Marie Fričová, Adam Halaš, Václav Špíral, Marek Vajchr, Pavla Klimešová, Tomáš Janáček

Přítomní členové volební komise (bez titulů):
Daniela Jobertová, Karel Vostárek, Adam Halaš, Václav Špíral, Marek Vajchr, Pavla Klimešová, Tomáš Janáček

Volby do AS AMU se konaly ve dnech 13. a 14. února 2018 na všech fakultách AMU, tj. na DAMU, FAMU, HAMU a proběhly řádně a správně dle Volebního řádu AS AMU ze dne 19. 5. 2017. Volební komise se sešla ke sčítání odevzdaných hlasů dne 14. února 2018 v 17. hodin v zasedací místnosti rektorátu.

Výsledek voleb dle jednotlivých fakult AMU (jména jsou uvedena bez titulů, číslice označují počet hlasů odevzdaných ve prospěch navržených kandidátů). 

DAMU

Celkem odevzdáno 248 hlasovacích lístků, z toho 1 neplatný.

Pedagogická komora:                                           Počet hlasů

Martin Černý                                                             122

Jiří Lössl                                                                   123

Petr Prokop                                                              168

Daria Ullrichová                                                        89

Studentská komora:                                               Počet hlasů

Štěpán Gajdoš                                                          165

Filip Karda                                                                 88

Tereza Pavelková                                                     64

Eliška Raiterová                                                        93

Zvoleni:

1. Petr Prokop                2. Jiří Lössl                3. Martin Černý

1. Štěpán Gajdoš           2. Eliška Raiterová

 

FAMU

Celkem odevzdáno 341 hlasovacích lístků, z toho 34 neplatných.

Pedagogická komora:                                           Počet hlasů

Martin Blažíček                                                         230                                        

Ladislav Greiner                                                       138

Martin Stecker                                                          151

Studentská komora:                                               Počet hlasů

Martina Ševčíková                                                    203

Zvoleni:

1. Martin Blažíček         2. Martin Stecker       3. Ladislav Greiner

1. Martina Ševčíková

 

HAMU

Celkem odevzdáno 108 hlasovacích lístků.

Pedagogická komora:                                           Počet hlasů

Slavomír Hořínka                                                     33

Ivo Kahánek                                                             46

Jan Mach                                                                 25

František Malý                                                         31

Vladimír Rejlek                                                        16

Ondřej Urban                                                           54

Noemi Zárubová – Pfeffermannová                         43

Studentská komora:                                               Počet hlasů                                                         

Josef Bartoš                                                             28

Marek Kozák                                                            39

Michaela Mochnáčová                                             39

Tereza Olivia                                                            17

Matouš Pěruška                                                       52

Zvoleni:

1. Ondřej Urban              2. Ivo Kahánek           3. Noemi Zárubová - Pfeffermannová

1. Matouš Pěruška        2.

Zapsáno v 18:45 hod.

Předsedkyně:
doc. Daniela Jobertová, Ph.D.

doc. Jan Hančil
rektor

15. únor 2018