Svolání akademické obce DAMU 12. února 2018

Na pondělí 12. února 2018 svolává volební komise a Akademický senát DAMU akademickou obec DAMU do Hallerova sálu.

Hlavní bod programu: volby do Akademického senátu AMU a představení kandidátů.

Začátek: 14:30 hodin.

24. leden 2018