Důležité upozornění pro studenty ohledně zápisů předmětů na MS TEAMS

Upozorňujeme studenty, že v rámci celofakultních předmětů 207DZA1 a 207DZB2 Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. a II. 1 (středa 9-9:45), 207DCK1 Divadlo v české kultuře (středa 10-10:45), 207ZDP1 Základy divadelního pojmosloví 1 (středa 10:15-11:30) jsme v pondělí 12. 10. 2020 aktualizovali členy v týmech na MS TEAMS dle studentů zapsaných v KOSu.

Prosíme všechny studenty, kteří mají ve studijních plánech tyto předměty povinné a v KOSu zapsaní nejsou, aby se ihned obrátili na tajemnici Katedry teorie a kritiky Mgr. Terezu Sieglovou (tereza.sieglova@damu.cz) a situaci řešili!

Výuka předmětů probíhá online již od středy 7. října 2020 a všichni studenti jsou povinni se do MS TEAMS přihlásit pod svým školním loginem, aby se přednášek mohli účastnit! Bližší informace k výuce a harmonogramu najdete zde: https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-teorie-a-kritiky/pro-studenty/rozvrhy/

12. říjen 2020

.