Poplatky za nadstandardní administrativní úkony

Poplatky za nadstandardní administrativní úkony dle výnosu rektora AMU č.1/2015, hradí žadatelé na účet číslo:

19-5373180297/0100 u Komerční banky s variabilním symbolem 649122

(název adresáta účtu: AMU rektorát, Malostranské náměstí 12, 11800 Praha 1).

3. prosinec 2017