Příkaz tajemnice č. 1/2014 - Cestovní pojištění na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců a při výjezdech studentů

a) pojištění zaměstnanců:

Při pracovních cestách pracovníků do zahraničí je nutné, aby pracovníci byli pojištěni. Bez cestovního pojištění nebude pracovník na zahraniční pracovní cestu vyslán.

V případě, že přesto pojede, bude tato cesta považována u pracovníků za soukromou se všemi z toho vyplývajícími pracovněprávními důsledky.

Cestovní pojištění do zahraničí, které automaticky vyplývá z držení např. některého typu platební karty, karty ITIC apod. se vztahuje výhradně nasoukromé cestydo zahraničí. Ke kartám ITIC se může pedagog připojistit i na pracovní cesty, v případě vyslání pedagoga na zahraniční pracovní cestu cenu tohoto připojištění uhradí fakulta.

Výdaje na cestovní pojištění jsou u pracovníků součástí nákladů na pracovní cestu.

Pojištění pracovníků

Vzhledem k tomu, že se stále opakují případy, že do zahraničí vyjíždějí nepojištění pracovníci, stanovuji tento postup:

  • Cestovní pojištění pracovníků do zahraničí zajišťuje pověřená pracovnice.
  • V případě, že se pracovník chce pojistit sám, předloží před cestou pověřené pracovnici spolu s návrhem na vyslání originál pojistky a předá originál dokladu o zaplacení.
  • V pojistce musí být uvedeno, že se jedná o pracovní cestu.
  • V případě, že veškeré náklady pracovní cesty platí zahraniční pořadatel nebo jiná organizace v ČR, je nutno, aby pracovník před cestou předal pověřené pracovnici kopii pojistky.
  • Doklad o uhrazení pojistky je součástí dokladů k zahraniční pracovní cestě.

b) pojištění studentů

Při studijních výjezdech do zahraničí musí být student pojištěn. Tato povinnost mít uzavřené cestovní pojištění je zodpovědností každého studenta.

Student před odjezdem na zahraniční cestu doloží, že má sjednané cestovní pojištění, a to tak, že zašle potvrzení o pojištění na adresu pojisteni.studenti@damu.cz.

Student může doložit:

  1. Doklad o cestovním pojištění do zahraničí vyplývající z držení např. některého typu platební karty
  2. Doklad o uzavření nového cestovního pojištění za účelem dané studijní cesty

Fakulta pouze v případě ad ii) přispívá na úhradu sjednaného cestovního pojištění v rámci zahraničního výjezdu studenta (v tomto rozsahu pojištění: pojištění léčebných výloh v zahraničí), a to formou stipendia (příspěvek na praxi).

Pojistku je nutno mít v zahraničí u sebe.

Tento příkaz nabývá platnosti dne 20. 3. 2014 a ruší příkaz č. 1/2003 ze dne 3. 12. 2003.

Ing. Iva Štveráková - tajemnice DAMU

20. březen 2014