Vyhláška č. 1/2019 o zastupování a provozu DAMU v době hlavních prázdnin (1. 7. 2019 – 31. 8. 2019)

Přehled dovolených pracovníků administrativy a technické správy je k dispozici na sekretariátu děkanky (Karlova 26, Praha 1).

Zastupováním děkanky fakulty v neodkladných záležitostech budou v době její dovolené pověřeni proděkani: doc. Jakub Korčák nebo prof. Jaroslav Provazník nebo doc. Marek Bečka.  

Zastupováním tajemnice fakulty budou v případě její nepřítomnosti pověřeni:

Provoz fakulty:

Knihovna DAMU (letní provoz):

         Červenec: zavřeno

         Srpen: od 1. 8. otevřeno pondělí a středa - od 10 do 13 hod.

         Září: otevřeno pondělí až čtvrtek - od 10 do 14 hod., pátek - zavřeno

         Běžný provoz knihovny bude zahájen v pondělí 30. 9. 2019.

Od 2. 9. 2019 bude obnoven normální provoz fakulty.

Ing. Iva Štveráková, v.r.                               Mgr. et MgA. Doubravka Svobodová, v.r.

tajemnice fakulty                                         děkanka fakulty

28. červen 2019