Program zasedání AS DAMU 21. 5. 2019

Termín: 21. 5. 2019, 16:00

Místo: Pracovna děkanky DAMU

Termín pro podání podnětů k projednání: 10.05.2019

Návrh programu zasedání:

  1. Program zasedání
  2. Zápis z předchozího zasedání
  3. Podmínky pro přijetí ke studiu od akademického roku 2020/2021
  4. Výroční zpráva o činnosti DAMU za rok 2018
  5. Návrhy studijních programů na KTK a KVD
  6. Studentští ambasadoři
  7. Vztahy mezi katedrami - diskuze

 

17. květen 2019