Zasedání AS DAMU 21. května 2019 v 16 hodin

Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu DAMU, které se uskuteční 21. května 2019 v 16.00 hodin (POZOR! zasedání se bude mimořádně konat v kanceláři děkanky DAMU, trakt Karlova, 2. patro, místnost č. K215b).

Termín pro podání podnětů k projednání:   10. 5. 2019 do 12 hodin

Dle Jednacího řádu AS DAMU, článek 2, bod 8: Podněty členů Akademické obce DAMU jsou do programu zasedání AS DAMU zařazeny, pokud jsou doručeny předsedovi AS DAMU nejpozději 7 pracovních dnů před konáním zasedání AS DAMU.

25. duben 2019