Program zasedání AS DAMU 4. dubna 2019 v 16. hodin

  1. Schválení programu zasedání                                                                                     
  2. Schválení zápisu z předchozího zasedání                                                                
  3. Rozpočet DAMU 2019                                                                                                  
  4. Rada pro vnitřní hodnocení - představení účelu a náplně činnosti                        
  5. Studentští ambasadoři na FAMU - diskuze
  6. Různé 
27. březen 2019