Program zasedání AS DAMU 26. února 2019 v 16.hodin

1. Schválení programu zasedání
2. Schválení zápisu z předchozího zasedání
3. Akreditace studijních programů - vyjádření AS
4. Příprava rozpočtu DAMU 2019
5. Komunitní zahrada na KATaP
6. Různé

15. únor 2019