Habilitační řízení Ing. Mgr. Branislava Mazúcha

proběhne během jednání Umělecké rady DAMU dne 6. března 2019 v Hallerově sále.

Habilitační přednáška na téma Moje výchova k tekutému herectví začne přibližně v 16.00 hod.

 

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU, v. r.

 

28. únor 2019