Habilitační řízení Mgr. art. Michala Vajdičky

proběhne během jednání UR DAMU dne 6. března 2019 v Hallerově sále.

Habilitační přednáška na téma Hľadanie motívov postáv, ich konanie a výstavba charakterov pomocou analýzy a psychologického rozboru dramatického textu začne přibližně ve 14.30 hod.

 

 

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU, v. r.

 

28. únor 2019