Zasedání AS DAMU 26. února 2019 v 16 hodin

Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu DAMU, které se uskuteční 26. února 2019 v 16.00 hodin v zasedací místnosti DAMU (střední trakt, 2. patro, místnost č. 202).
 

Termín pro podání podnětů k projednání:   15. 2. 2019

Dle Jednacího řádu AS DAMU, článek 2, bod 8: Podněty členů Akademické obce DAMU jsou do programu zasedání AS DAMU zařazeny, pokud jsou doručeny předsedovi AS DAMU nejpozději 7 pracovních dnů před konáním zasedání AS DAMU.

 

7. únor 2019