Usnesení AS DAMU k situaci v ČRo Vltava

Akademický senát DAMU přijal usnesení, kterým vyjadřuje podporu Iniciativě za otevřenou Vltavu a souhlas s obsahem otevřeného dopisu prof. Mgr. Petra Oslzlého zaslaného Etické komisi Českého rozhlasu. K usnesení se připojila i děkanka DAMU Mgr. MgA. Doubravka Svobodová

21. prosinec 2018