Temíny promocí 2018

Promoce pokračujících bakalářů se konají dne 21. 11. 2018 v 11.00 hodin v Tanečním sále v budově DAMU. Absolventi potvrdí účast.

Promoce nepokračujících bakalářů, magistrů a doktorů se konají dne 26. 11. 2018 v 10.00 hod. a ve 12.00 hod. v sále Martinů budova HAMU. Absolventi potvrdí účast.

Další informace a pokyny naleznete na stránce Promoce.

31. říjen 2018