Zasedání AS DAMU 1. listopadu v 16 hodin - program

Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na první zasedání Akademického senátu DAMU, které se uskuteční 1. listopadu 2018 v 16.00 hodin v zasedací místnosti DAMU.

Program zasedání:

  1. Schválení programu zasedání

  2. Schválení zápisu z předchozího zasedání

  3. Schválení vyhlášení přijímacího řízení

  4. Akreditace doktorského studia KVD - vyjádření AS

  5. Noví členové UR DAMU - vyjádření AS

  6. Způsob jednání AS DAMU

  7. Podněty studentské komory AS DAMU - pokračování

  8. FAMU – odvolání děkana

  9. Různé

 

23. říjen 2018