Program 14. zasedání AS DAMU dne 4. 5. 2023

Termín: čtvrtek 4. 5. 2023 v 11:00 hodin

Místo: zasedací místnost DAMU S202

Pedagogická komora:

doc. MgA. Eva Salzmannová; MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.; Mgr. Kateřina Štefková; doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.; Mgr. Michal Dočekal; doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.; doc. MgA. Vratislav Šrámek; MgA. Pavel Zajíček

Studentská komora:

MgA. Zuzana Černá; BcA. Kateřina Volánková; Vojtěch Klinger; BcA. Tomáš Ráliš; Daniel Toman

Hosté:

děkan DAMU doc. MgA. Karel Tománek; tajemník DAMU Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D.

Program:

  1. Schvalování rozpočtu DAMU na rok 2023 – předkládá děkan DAMU, zpracoval tajemník DAMU
  2. Různé
2. květen 2023

.