ZRUŠENO! Program 14. zasedání AS DAMU dne 26. 4. 2023

ZASEDÁNÍ JE ZRUŠENO Z DŮVODU VYSOKÉHO POČTU OMLUV SENÁTORŮ/REK AS DAMU 

Termín: středa 26. 4. 2023 v 15:00 hodin

Místo: zasedací místnost DAMU S202

Pedagogická komora: doc. MgA. Eva Salzmannová; MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.; Mgr. Kateřina Štefková; doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.; Mgr. Michal Dočekal; doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.; doc. MgA. Vratislav Šrámek; MgA. Pavel Zajíček

Studentská komora: MgA. Zuzana Černá; BcA. Kateřina Volánková; Vojtěch Klinger; BcA. Tomáš Ráliš; Daniel Toman

Hosté: děkan DAMU doc. MgA. Karel Tománek; tajemník DAMU Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D.

Program:

1. Schvalování rozpočtu DAMU na rok 2023 – předkládá děkan DAMU, zpracoval tajemník DAMU

2. Různé

14. duben 2023

.