Vnitřní soutěž DAMU 2023: Podpora inovací akreditovaných studijních programů

Děkan DAMU vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu inovací akreditovaných studijních programů v roce 2023. Uzávěrka žádostí je 20. 3. 2023.

Cílem výzvy je podpořit projekty zaměřené na zvyšování kvality akreditovaných studijních programů formou inovací stávajících předmětů a kurzů, podpory přípravy a realizace flexibilních forem výuky (online, hybridní, distanční, blended learning), pořádání konferencí a obdobných akcí nebo výjezdy na vzdělávací akce konané mimo DAMU. 

PODPOROVANÉ TYPY AKTIVIT: 

DOTAZY A KONZULTACE: 

Konzultace k projektovým žádostem jsou možné a vítané – s proděkanem pro studijní a pedagogické záležitosti a uměleckou činnost Mgr. Michalem Somošem (michal,somos@damu.cz) po obsahové stránce a s projektovou manažerkou Bc. Veronikou Stojanovou (veronika.stojanova@damu.cz) po stránce formálních náležitostí a rozpočtu. Raději však s dostatečným předstihem a po předchozí domluvě. 

Úplný text výzvy a formulář žádosti naleznete ZDE

21. únor 2023

.