Ohlédnutí za mezinárodním symposiem The S Word: Stanislavsky's Last Words

Mezinárodní symposium The S Word: Stanislavsky's Last Words se na DAMU konalo ve dnech 11. - 13. listopadu 2022. Za symposiem se ohlíží prorektor AMU prof. Jan Hančil.

1. Přineslo symposium nějaké zcela nové, dosud nereflektované poznatky o Stanislavském a jeho divadelním odkazu? 
Sympozium přineslo hlavně syntézu poznatků. Maria Shevtsova, která se dlouhodobě zabývá osobnostmi moderní divadelní režie, se zaměřila na jeho práci v opeře, při níž se Stanislavskij  opíral o hudební stránku věci a z ní vycházel při budování scénického jednání. V podstatě tak poukázala na chápání jednání jako pohybu významu, jehož nositelem je herec, jako pohybu různých vzájemně se ovlivňujících akcentů, kdy slovo dává do pohybu kinestetickou složku a samotné pojmenování skutečnosti na jevišti je jednáním, které posouvá děj. To je interpretace, která je nesmírně blízká také Vyskočilovu dialogickému jednání. V tomto duchu se nesly i některé další příspěvky a diskuse. Nové poznatky přinesl také prezentace výzkumu českých  účastníků sympozia, kteří se zabývali transmisí systému na domácí půdě. 

2. Hned několik příspěvků symposia se věnovalo Stanislavského aktivní analýze a metodě fyzického jednání. Jak se tyto pojmy propojují se současnou (nejen) hereckou praxí? Proč jsou pro současné divadlo stále aktuální?
Aktivní analýza zprostředkovaná Marií Knebel a jejími žáky je v současné době vlastně nejdynamičtější částí Stanislavského odkazu, protože ukazuje na přímou praktickou metodu, která je použitelná jak ve výuce tak ve zkušebně. KSS v ní syntetizoval své celoživotní zkušenosti včetně revitalizace přístupů Prvního studia MCHT, které měly na vývoj moderního divadla (M. Čechov, J.Vachtangov) mimořádný význam. Využívá inteligence hereckého těla (jehož součástí je samozřejmě i mozek) k rozkrývání vzájemného jednání herců, a teprve postupně zapojuje textovou složku. De fakto jde o rozkrývání dramatických situací skrze improvizaci. Rozhodně se těším na připravovanou publikaci další účastnice sympozia Sharon Marie Carnicke, Dynamic Acting Through Active Analysis, která by měla vyjít v lednu 2023. Carnicke v ní shrnuje své dlouholeté zkušenosti výzkumu aktivní analýzy a jejího praktického využití ve výuce.

3. Kromě konferenčních příspěvků nabídl program symposia také několik praktických workshopů. Čím byly inspirující? 
Měl jsem možnost být účastníkem pouze jedné z nich – dílny Aktivní analýzy Belly Merlinové, a jsem moc rád, že jsem si na vlastní kůži mohl ozřejmit principy této metody. Aktivní analýza byla předmětem i dalších workshopů. Myslím, že je to rozhodně přístup, který stojí zato metodologicky i prakticky prozkoumat. 
 

16. listopad 2022

.