Program konference Divadlo na Vinohradech v letech tzv. normalizace

Divadelní fakulta AMU ve spolupráci s Divadlem na Vinohradech pořádá teatrologickou konferenci Divadlo na Vinohradech v letech tzv. normalizace.

Konference je součástí stejnojmenného tříletého výzkumného projektu řešeného na Akademii múzických umění v Praze a podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj AMU, které poskytlo MŠMT ČR v roce 2022.

Konference se koná v den výročí sto patnácti let zahájení činnosti Divadla na Vinohradech.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2022 od 10.00 hod. do 21.00 hod. ve Studiové scéně Divadla na Vinohradech. Auditorium Studiové scény DnV je omezené, proto Vás prosíme, ohlaste co nejdříve závazně svoji účast na každý z jednotlivých bloků na mail organizační tajemnice Ing. Lucie Krůtové (lucie.krutova@damu.cz).

Program:

1. Blok: Historické a společenské souvislosti období tzv. normalizace a jejich vliv na činnost a tvorbu Divadla na Vinohradech

/10.00 – 13.00 hod./

2. Blok: Paradoxy normalizace. Na škále mezi kolaborací s normalizačním režimem a aktivním odporem vůči němu. Případové studie.

/14.00 – 18.00/

3. Příloha ke konferenci: Projekce filmového dokumentu DnV v listopadu 1989, sestříhaného ze záznamů, které v divadle v přelomové době pořídili jeho zvukaři.
/19.00 -  20.30/

Vědecký tajemník konference: prof. MgA. Jan Vedral, PhD.

Organizační tajemnice: Ing. Lucie Krůtová (DAMU), MgA. Václava Slaninová (DnV)

9. listopad 2022

.