Zasedání AS DAMU 12. 6. 2018 v 16 hodin

Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu DAMU, které se uskuteční 12. června 2018 v 16.00 hodin v zasedací místnosti DAMU.

Termín pro podání podnětů k projednání: 1. 6. 2018
Pozn.: Nutno doručit předsedovi AS DAMU sedm pracovních dní před termínem zasedání s výjimkou naléhavých záležitostí (Jednací řád AS DAMU, článek 2, bod 8.).

Program zasedání:

  1. Výroční zpráva o činnosti DAMU v roce 2017
  2. FAMU – odvolání děkana
  3. Podněty studentské komory AS DAMU - pokračování
  4. Různé
1. červen 2018