Myšlení o divadle - kolokvium DAMU

Jaký je stav myšlení o divadle dnes? Jak současní divadelní tvůrci myslí, o čem myslí – a jak se to projevuje v jejich práci? Jaké otázky si kladou divadelní teoretici a kritici a jaké odpovědi jim tvůrci nabízejí?

Myšlení je součástí tvorby. Myslíme tvorbou, myslíme o tvorbě. To se týká nejen dramaturgie a režie, ale i scénografie a herectví. A rozhodně teorie a kritiky. Zdá se, že jsme tento aspekt divadelního umění v posledních letech zanedbali. Domníváme se, že nyní je třeba se zastavit a společně se zamyslet napříč všemi obory divadla.

Jednodenní kolokvium je určeno studentům, praktikům i teoretikům, kteří chtějí vstoupit do aktivní debaty o stavu myšlení o divadle. Ve chvíli zásadních změn ve společnosti pozorujeme proměny i v divadelním jazyce, a proto bychom chtěli tento stav reflektovat jako tvůrci i jako teoretici a pokusit se o vzájemnou komunikaci.

Kolokvium se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince 2022.

Kolokvia se lze zúčastnit dvěma způsoby: performancí nebo performance lecture a příspěvkem v moderovaných diskusních blocích.

Výzvu k účasti najdete ZDE

Deadline přihlášek: 30. září 2022

Přihlašujte se na adrese: jan.jirik@damu.cz

Organizátoři: Marta Ljubková, Josefina Formanová, Jan Jiřík

30. červen 2022

.