Zemřel televizní publicista, dramaturg a pedagog Katedry produkce Jiří Pittermann

DAMU s velkou lítostí přijala zprávu o smrti dlouholetého pedagoga Katedry produkce DAMU, filmového režiséra, publicisty, překladatele a televizního dramaturga Jiřího Pittermanna.

Jiří Pittermann přispíval jako novinář do Mladé fronty, Rudého práva, Večerní Prahy a Zemědělských Novin. Jako asistent režie se spolupodílel na filmu Oldřicha Daňka Spanilá jízda (1963), který polemizoval s tradičním obrazem husitského hnutí tak, jako ho na plátno převedl Otakar Vávra. Na počátku šedesátých let pak spolupracoval s filmovými časopisy – Film a doba, Kino a přispíval do časopisu Divadlo. Od roku 1960 byl také členem filmové sekce Svazu československých divadelních umělců a spolupodílel se na vzniku sdružení FITESU v roce 1965. O dva roky později se stal zástupcem šéfredaktora Filmových a televizních novin a začal pracovat rovněž v Československé televizi, kde se věnoval otázce filmové publicistiky a možnostem, které poskytuje televize jako moderní mediální prostředek pro filmovou tvorbu. Publikoval ve Filmových a divadelních novinách řadu článků, které poukazovaly na tehdejší cenzuru některých televizních pořadů. Po roce 1969 byl kvůli své činnosti v televizi a organizaci FITES zařazen na listinu nepohodlných publicistů a novinářů a prošel řadou občanských povolání. Po revoluci se Jiří Pittermann stal nejdříve ředitelem programu Československé a od roku 1992 České televize, kde působil do roku 1997. V roce 2000 se stal členem České filmové a televizní akademie. Na DAMU jako pedagog působil od roku 1998.

Čest jeho památce.

14. červen 2022

.