PROGRAM 9. ZASEDÁNÍ AS DAMU DNE 14. 6. 2022

Termín: úterý 14. 6. 2022 v 15:00 hodin

Místo: zasedací místnost DAMU S202

Pedagogická komora:

doc. MgA. Eva Salzmannová; MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.; Mgr. Kateřina Štefková; doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.; Mgr. Michal Dočekal; doc. MgA. Lukáš Jiřička, PhD.; doc. Vratislav Šrámek; doc. Mgr. Karel Vostárek

Studentská komora:

MgA. Zuzana Černá; Kateřina Volánková; Vojtěch Klinger; Tomáš Ráliš; Daniel Toman

Hosté:

děkan DAMU doc. MgA. Karel Tománek; proděkan DAMU Mgr. Michal Somoš; tajemník DAMU Mgr. Bc. Jan Sedláček, PhD.

Program:

  1. Schvalování návrhu rozpočtu DAMU 2022 – předkládá tajemník fakulty Sedláček
  2. Schvalování podmínek mimořádného přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny – předkládá proděkan Somoš
  3. Výroční zpráva DAMU 2021 – předkládá děkan Tománek
  4. Divadlo Disk, jeho podoba dle představ jednotlivých kateder

7. červen 2022

Dokumenty:

Rozpočet DAMU_shrnutí a komentář

Příloha 1_rozpočet DAMU 2022

Příloha 2_příspěvek TA01

Příloha 3_celofakultní ONEI

Příloha 4_Fondy DAMU

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření DAMU 2021_návrh

Příloha 1_Pedagogové v interním poměru DAMU_2021

Příloha 2_zastoupení v reprezentativním orgánech DAMU_2021

Příloha 3_Rozpočet a statistické údaje knihovny DAMU

Příloha 4_vnitřní soutěž DAMU_přehled

Příloha 5_DKR projekty DAMU_2021

Příloha 6_SGS projekty DAMU_2021

Příloha 7_Přehled inscenací Divadla DISK

Příloha 8_Zpráva o činnosti a hospodaření Divadla DISK

Příloha 9_Souhrnná zpráva KVH DAMU_2020_2021

Příloha 10_Rozpočet DAMU 2021_plán

Příloha 11_Rozpočet DAMU 2021_Skutečnost

Vyhlášení mimořádných přijímacích zkoušek pro uchazeče z Ukrajiny


.