Zasedání AS DAMU 23. května v 16 hodin

Vážení členové akademické obce, přijměte prosím pozvání na první zasedání Akademického senátu DAMU (AS DAMU na funkční období 2018-2021), které se uskuteční 23. května 2018 v 16.00 hodin v zasedací místnosti DAMU

Program zasedání:

  1. Zasedání AS DAMU k volbě předsedy AS DAMU na funkční období 2018 - 2021 a jeho místopředsedů
  2. Různé
14. květen 2018