Program 8. zasedání AS DAMU dne 26. 5. 2022

Termín: čtvrtek 26. 5. 2022 v 15:30 hodin

Místo: zasedací místnost DAMU S202

Pedagogická komora:

doc. MgA. Eva Salzmannová, MgA. Michal Lázňovský, Ph.D., Mgr. Kateřina Štefková, doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D., Mgr. Michal Dočekal, doc. MgA. Lukáš Jiřička, PhD., doc. Vratislav Šrámek, doc. Mgr. Karel Vostárek

Studentská komora:

MgA. Zuzana Černá, Kateřina Volánková, Vojtěch Klinger, Tomáš Ráliš, Daniel Toman

Hosté:

děkan DAMU doc. MgA. Karel Tománek, proděkan DAMU Mgr. Michal Somoš, tajemník DAMU Mgr. Bc. Jan Sedláček, PhD.

Program:

  1. Schvalování podmínek pro přijetí ke studiu do bakalářských programů na DAMU a nenavazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2023/2024 – předkládá proděkan Mgr. Michal Somoš
  2. Vyjádření k návrhu na jmenování Elisy Spevákové, studentky 2. ročníku bakalářského studia produkce, členkou Stipendijní komise DAMU
  3. Schvalování návrhu rozpočtu DAMU 2022 – předkládá tajemník fakulty Mgr. Bc. Jan Sedláček, PhD.

19. květen 2022

Dokumenty:

Podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských programů na DAMU a nenavazujících magisterských studijních programů pro akademick

Rozpočet DAMU 2022_shrnutí a komentáře

Rozpočet DAMU 2022_otázky AS DAMU

Rozpočet DAMU 2022_Příloha 1_rozpočet

Rozpočet DAMU 2022_Příloha 2_příspěvek TA01

Rozpočet DAMU 2022_Příloha 3_celofakultní ONEI

Rozpočet DAMU 2022_Příloha 4_Fondy


.