Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla - podávání návrhů

Ministerstvo kultury upozorňuje na možnost navrhnout kandidáty na Cenu za přínos v oblasti divadla. Návrh může podat nejen DAMU nebo její součást (např. katedra/ústav), ale i jednotliví členové akademické obce. Cena se uděluje každoročně.

Návrhy kandidátů na ceny se přijímají do 31. května 2022, ceny se udělují k 28. říjnu.

Návrhy na udělení ceny mohou předkládat odborné instituce, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby působící v daném oboru a orgány státní správy a samosprávy.

Cena se uděluje fyzickým či právnickým osobám (ne in memoriam): k ohodnocení výjimečných uměleckých tvůrčích nebo interpretačních počinů nebo za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

V každém oboru se uděluje jedna cena - cenu tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 tis. Kč.

Návrh musí být zpracován na formuláři návrhu, který najdete ZDE. Příloha musí obsahovat podrobnou charakteristiku osoby či díla, z níž bude patrný výjimečný tvůrčí nebo interpretační počin nebo přínos pro rozvoj příslušného oboru. Návrhy lze do 31. 5. 2022 zasílat datovou schránkou, e-mailem na epodatelna@mkcr.cz i poštou.

Dosavadní laureáti ceny MKČR

2003  divadlo  - David   R a d o k

2004  divadlo – Otomar  K r e j č a

2005  divadlo  – Jiří  S u c h ý

2006  divadlo – Ladislav   S m o č e k

2007   divadlo  - J. A.   P i t í n s k ý

2008  divadlo – Jan   B o r n a

2009  divadlo – Ivan   V y s k o č i l

2010  divadlo – Karel   K r a u s

2011  divadlo –  Jiří   K y l i á n

2012 divadlo – Pavel Š m o k

2013 divadlo – Ctibor T u r b a

2014 divadlo – Adolf S ch e r l 

2015 divadlo – Jaroslav V o s t r ý

2016 divadlo – Petr O s l z l ý

2017 divadlo – Petr  Z u s k a

2018 divadlo – Jan  S c h m i d

2019 divadlo – Jan Nebeský

2020 divadlo – Tomáš Dvořák

2021 divadlo - Hana Burešová

5. květen 2022

.