Program 7. zasedání AS DAMU dne 1. 3. 2022

Termín: úterý 1. 3. 2022 v 15 hodin

Místo: Zasedací místnost S202

Pedagogická komora:

doc. MgA. Eva Salzmannová, Mgr. Kateřina Štefková, doc. Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Michal Dočekal, doc. MgA. Lukáš Jiřička, MgA. Michal Lázňovský, doc. Vratislav Šrámek, Ph.D., doc. Mgr. Karel Vostárek

Studentská komora:

MgA. Zuzana Černá, BcA. Kateřina Volánková, Vojtěch Klinger, Tomáš Ráliš, Daniel Toman

Hosté:

děkan DAMU doc. Mgr. MgA. Karel F. Tománek, proděkan DAMU Mgr. Michal Somoš, Ing. Filip Malý,
Mgr. Viktorie Schmoranzová Ph.D.

Program:

1. Schválení podmínek přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2022/23:

Režie činoherního divadla

Dramaturgie činoherního divadla

Teorie a kritika divadelní tvorby

Produkce a management

Directing of Devised and Object Theatre

2. Odsouhlasení návrhu děkana DAMU na odvolání člena Umělecké rady DAMU Mgr. Daniela Hrbka, Ph.D.

3. Projednání a schválení návrhu děkana DAMU na jmenování nového člena Umělecké rady DAMU

4. Představení zapojení DAMU do Národního plánu obnovy. Prezentuje děkan DAMU Karel František Tománek, proděkan DAMU Michal Somoš a Ing. Filip Malý.

5. Informace o průběhu a výsledku výběrového řízení na pozici ředitele školního divadla DISKu - informují členové komise výběrového řízení za AS (Volánková, Adámek, Dočekal). Diskuse s hostem AS, novou ředitelkou DISKu Viktorií Schmoranzovou.

22. únor 2022

Dokumenty:

Vyhlášení přijímacích řízení do magisterských studijních programu pro ar. 2022/2023


.